โอกาสในการจ้างงาน

Welfare สวัสดิการ
 •  หอพักพนักงาน(Dormitory) 
 •  ชุดพนักงาน (Uniform)
 •  รถรับ-ส่ง พนักงาน (Shuttle bus)              
 •  เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพพนักงาน (Funeral allowance)
 •  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
 •  ปรับเงินเดือนประจำปี (Salary Increasing Plan)
 •  โบนัส (Annual Bonus)
 •  งานเลี้ยงประจำปี (Annual Party)
 •  ท่องเที่ยว ฯประจำปี (Annual Tourism)
 •  เบี้ยขยัน (Diligence)
 •  ค่าทักษะ (Skill)
 •  คูปองอาหารประจำวัน (Coupon Food)
 •  เงินรางวัลพิเศษ+ประกาศนียบัตร พนักงานอายุงาน 10 ปี และ 15 ปี  (Lifetime Award 10 years and 15 years)
 •  เงินรางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี (Attendance Award)
 •  วันลาพักร้อน 6 วัน/ปี (Annual Leave 6 days)
 •  ทำงานวันจันทร์ ถึง วันเสาร์ เวลา 08.30 - 17.30 น. (Work: Monday to Saturday  Time : 08.30 AM – 17.30 PM)

cms-img

บริษัท คิดส์ ครีเอชั่น จำกัด

234 หมู่ 10 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
โทร: 034-877221, 084-1606866
แฟกซ์: 034-877219
Email : hr@kidskreationsco.com

ประกาศนียบัตร

รับรองโดย Disney ทั่วโลก เลขที่ ILS # R 105-9030-4
เราเป็นโรงงานอิสระที่มีโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อ
ได้รับการรับรองจากระบบ BSCI
ได้รับมาตรฐาน ISO 9001

ตำแหน่งงานว่าง

Job Poster รับสมัครงาน

 1ผู้ช่วยฝ่ายการตลาด (จำนวน 1 ตำแหน่ง)

 2. เจ้าหน้าที่ขาย( จำนวน 1 ตำแหน่ง)

 3หัวหน้าแผนกเย็บ ( จำนวน 1 ตำแหน่ง)

 4หัวหน้าแผนกเย็บตัวอย่าง( จำนวน 1 ตำแหน่ง)

 5. หัวหน้าแผนกบรรจุผลิตภัณฑ์(  จำนวน 1 ตำแหน่ง)

หากต้องการสมัครงานโปรดติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลของเรา

Contact  ติดต่อ

Ms.Taksaporn  Rungsimakarn , Manager HR    คุณทักษพร  รังสิมาการ

Ms.Krauwan Boonson ( K.PIA ) Assistant Manager HR   คุณ เครือวัลย์ บุญสอน ( คุณเปีย )

Tel: 034-877221. Ext. 129
Mobile: 098-0813657
hr@kidskreationsco.com

Job Details รายละเอียดงาน

Assistant Merchandiser / ผู้ช่วยฝ่ายการตลาด 
 1.  ติดตามงานตัวอย่าง
 2.  ติดตามงาน Order กับฝ่ายผลิต
 3.  ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง
Sale / เจ้าหน้าที่ขาย  
 1.  หาลูกค้ารายใหม่
 2.  ออกตลาดเพื่อขายสินค้าให้ติดตลาดใหม่ๆ
 3.  เสนอสินค้ากับลูกค้าและรักษายอดขายตามเป้าที่กำหนด
 4.  อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Stitching Supervisor / หัวหน้าแผนกเย็บ         
 1.  วางแผนการผลิต       
 2.  ดูแลควบคุมงานเย็บให้ได้คุณภาพและเป้าหมาย                               
 3.  สอน และแก้ไขปัญหางานเย็บ
 4.  ทำรายงานไลน์ผลิต
Sample Supervisor / หัวหน้าแผนกเย็บตัวอย่าง   
 1.  เย็บตัวอย่างตามที่ลูกค้าต้องการ
 2.  ขึ้นตัวอย่างและแพลนงานตัวอย่างให้ได้ตามเป้าหมาย
 3.  ควบคุมดูแลงานเย็บตัวอย่างทั้งระบบ
 4.  สามารถอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ (พอใช้ได้ก็พอ)
 5.  อื่นๆตามงานที่มอบหมาย
Packing Supervisor / หัวหน้าแผนกบรรจุผลิตภัณฑ์
 1.  ควบคุมดูแลงานบรรจุตามตัวอย่าง Order   ของลูกค้า       
 2.  ควบคุมดูแลพนักงานภายใต้ผู้บังคับบัญชาให้ได้คุณภาพ ตรงตามเวลาที่ลูกค้าต้องการ
 3.  สรุปยอดรายงานการผลิตให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
 4.  วางแผนการทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ตรงตามเวลาให้มากที่สุด